Bohuslän

Bohuslän består av kommunerna Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö.

Turismen i Bohuslän omsatte år 2007 5,9 miljarder kronor

Under 2007 hade hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen cirka 976 000 gästnätter, varav 44 procent av dem genomfördes under sommarmånaderna juni-augusti. I Bohuslän ökade antalet övernattningar på hotell, stugby och vandrarhem med tio procent mellan 2002 och 2007.

Antalet gästnätter på hotell, stugby vandrarhem inklusive camping uppgick 2007 till 2,7 miljoner. Av dessa genomfördes nästan två tredjedelar av övernattningarna på camping.

Den enorma ökningen av turister mellan juni och augusti gör att det är oerhört ont om övernattningar och restauranger i förhållande till antalet människor.

Sveriges tio mest populära Sommar-turistregioner

(1) Stockholm
(2) Bohuslän
(3) Kalmar/Nybro/Öland
(4) Göteborg
(5) Gotland
(6) Jämtland
(7) Falkenberg/Varberg
(8) Norra Dalarna
(9) Halmstad
(10) Borlänge/Falun

Tanums kommun

Skalhuset ligger i kommunen Tanum, en av de till ytan större kommunerna längs kusten.
Kommunen är bland de mest turisttäta i landet och 57 % av husen i Tanums kommun är fritidshus
Ägarna spenderar i snitt 20 % av året i sitt fritidshus och Tanum med kranskommuner har därmed bland de högsta nyttjandegraderna i Sverige.

Kustremsan utanför Tanum är relativt smal och fri från vikar vilket gör att båttrafik koncentreras till ett fåtal farleder mellan de större samhällena Hunnebostrand, Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad.

Restauranger med egna eller närliggande bryggor har en enorm fördel här och bryggplatser är hårdvaluta i regionen. Strandskydd, prickad mark och bygglov har satt stopp för mycket av nybyggnationen i området och i stort sett inga bryggor har tillkommit.

Kommunen är extremt populär bland utländska turister, 20 % av den totala turistmängden består av Norrmän och 5 % av Tyskar. Med sin närhet till Norska gränsen är en mycket stor del av båttrafiken på sommaren norskflaggade båtar.

Norge har med sin goda ekonomi drivit upp priser på boende enormt i regionen.

50 % av husköparna i Tanum är norrmän, i grannkommunen Strömstad är siffran 80 %.
Detta i kombination med det relativt låga utbudet har drivit upp priserna på fritidshus med mellan 16-20%, den högsta siffran i hela Västsverige.